Hoe doen we dat?

Graag leggen wij u uit wat de Stichting wil en hoe u ons kunt helpen.
De Stichting wil bijdragen om de Jozefidentiteit en haar gemeenschap zoveel mogelijk te behouden.
Het aanleggen van een financiële buffer, een spaarpot die buiten bereik van het bisdom blijft, helpt daarbij. Deze spaarpot blijft te allen tijde eigendom van onze geloofsgemeenschap.
Indien we in de nabije toekomst besluiten om niet langer afhankelijk te zijn van de verdere besluiten van het bisdom, dan helpt onze gevulde spaarpot bij dat besluit.

Bijdragen naar vermogen
‘De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel. Er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel: ze bezaten alles gemeenschappelijk. Er was geen enkele noodlijdende onder hen, omdat iedereen naar vermogen (aan de gemeenschap) bijdroeg. En aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar behoefte.’ (Handelingen 4:23,34 en 35)
Steun onze Stichting! Stort uw bijdrage op bankrekeningnummer NL36INGB0007538212 t.n.v. STG Vrienden van de St. Jozef Gemeenschap Zaandam.
U kunt uiteraard ook maandelijks of per kwartaal (automatisch) een bedrag over maken.

Giften en legaten
De Belastingdienst erkent de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u uw giften in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen. De belastingdienst betaalt dus mee! Als u de Stichting opneemt in uw testament, dan is deze verkrijging te zijner tijd ook vrij van belasting.
Wilt u meer weten? Wij informeren u graag over deze aantrekkelijke manier van schenken en erven.