ANBI

De Belastingdienst erkent de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u uw giften in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen. De belastingdienst betaalt dus mee!
Als u de Stichting opneemt in uw testament, dan is deze verkrijging te zijner tijd ook vrij van belasting.
Wilt u meer weten? Wij informeren u graag over deze aantrekkelijke manier van schenken en erven.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren, en dat doen we uiteraard graag: